Příklady dalšího zpracování krevní plazmy

Posláním plazmaferetických center je přispívat k záchraně lidských životů pomocí bezpečného a efektivního odběru lidské krevní plazmy určené k dalšímu zpracování (frakcionaci). Plasma je za přísných podmínek odvážena do farmaceutických firem, kde je dále zpracována na výrobu život zachraňujících léků, které se dostanou zpátky k českým vážně nemocným pacientům.

Příklady k čemu lze plasmu využít, nemoci a stavy, které pomocí plasmy léčíme.

Imunoglobuliny jsou normální  součástí lidské plazmy, které vznikají jako odpověď na styk organizmu s antigenem (např. bakteriemi, viry a pod). Jsou to protilátky pomáhající  lidskému organizmu v boji proti infekcím. Imunoglobuliny získané z lidské plazmy a upravené do formy vhodné k použití  lze využít  k léčbě  různých nemocí.

Příklady chorob,  u kterých se imunoglobuliny z plazmy podávají:

 • pacienti s primárním imunodeficitem, t.j. vrozené onemocnění imunitního systému
 • pacienti  s  některými  onkologickými (nádorovými) nemocemi  
 • pacienti s některými nemocemi krve (například leukémie), u transplantací kostní dřeně
 • pacienti s některými autoimunními nemocemi v rámci imunomodulační léčby

Imunoglobuliny lze podávat ve formě roztoku přímo do žíly pacienta infuzí.  Některé přípravky je možné podat i pod kůži.  Aplikuje se celé spektrum imunoglobulinů anebo jen imunoglobulin specifický

Použití: 

 • doplnění albuminu u nemocných se sníženou hladinou albuminu v plazmě
 • léčba hypovolemických stavů: šok, substituce objemu
 • ztráta plazmy nebo albuminu před, během a po operaci 
 • u popálenin
 • onemocnění jater, ledvin, trávícího traktu
 • u hemolytické nemoci novorozenců
 • při edému mozku, při toxickém šoku
 • po velkých operacích

Koncentrát lidského koagulačního faktoru VIII je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Používá se u následujících nemocí:

 • profylaxe a léčba krvácení  u hemofilie typu  A
 • u pacientů se získaným deficitem  koagulačního faktoru  VIII

Koncentrát lidského koagulačního faktoru IX je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Používá se u následujících nemocí:

 • profylaxe a léčba krvácení  u hemofilie typu  B
 • u pacientů s jinými nemocemi spojenými s  deficitem  koagulačního faktoru  IX

(lidské  koagulační  faktory II, VII, IX, X, protein C, protein S)

 • léčba nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů se získaným nedostatkem faktorů II, VII, IX, X způsobených perorálními antikoagulancii, těžkým onemocněním jater, deficitem vitamínu K
 • léčba nebo prevence krvácení u pacientů s vrozeným nedostatkem faktorů II, VII, IX, X, pokud nejsou k dispozici jejich koncentráty

NAPIŠTE NÁM