Spolupracujeme

Dárci se u nás mohou vzdát finanční náhrady za odběr a věnovat ji na dobré účely. Stačí náhradu hodit do kasičky na recepci a pomoci tak dvakrát. Spolupracujeme s nadacemi, které jsme společně s našimi dárci vybrali jako potřebné a jejichž patroni často patří i mezi naše dárce plazmy. 

Komu můžete pomoci?

PRAHA: TOMAS BERDYCH FOUNDATION

V Praze můžete podpořit nadaci slavného tenisty Tomáše Berdycha. Fond je založen za účelem podpory rozvoje sportovních aktivit dětí i dospělých. Zaměřuje se především na osvětu v oblasti zdravého životního stylu a sportu, zajištění sportovních i kulturních potřeb dětí nebo poskytnutí materiálního vybavení sportovcům, sportovním družstvům i školám.

PRAHA: NADAČNÍ fond Veroniky Kašákové

Děti z dětského domova ztrácí domov dvakrát. Poprvé odchodem z biologické rodiny a podruhé odchodem z dětského domova, kdy se často ocitají v nepříznivých situacích a jsou zcela odkázáni jen sami na sebe. Nadační fond Veroniky Kašákové pomáhá mladým lidem z dětských domovů s návratem do reálného života.                                                    

HRADEC KRÁLOVÉ: PFERDA

PFERDA je nezisková organizace, která poskytuje služby dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním a pomáhá jim žít normální život. PFERDA dělá všechno pro to, aby se takoví lidé dokázali postarat sami o sebe, aby získali respekt sami k sobě i od svého okolí.

ČESKÉ BUDĚJOVICE: CENTRUM BAZALKA

Centrum BAZALKA pomáhá rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením z celých Jižních Čech. BAZALKA se snaží ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod.                                                                                                              

ÚSTÍ NAD LABEM: DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ SVATÉ LUDMILY

Dům pokojného stáří Svaté Ludmily je jedním ze zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem a poskytuje sociální služby určené pro osoby v seniorském věku a osoby trpící Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí. Díky němu mohou senioři prožít důstojné a klidné stáří v rodinném, důvěrném a bezpečném prostředí.

JIHLAVA: DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Domácí hospicová péče – OCH HB je součástí Oblastní charity Havlíčkův Brod a pomáhá lidem prožít poslední chvíle života v rodinném a příjemném prostředí. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje lékařskou péči s ošetřovatelskou a také s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní.

Olomouc: Náruč dětem

Posláním organizace Náruč dětem je doprovázet rodiny v krizi na cestě k jejich uzdravení a podílet se na vytváření přirozeného prostředí, ve kterém mohou děti prožít spokojené dětství.

Liberec: ma-ma foundation

Nadační fond MA-MA Foundation byl založen v roce 2014 s cílem podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Pomáhá rodinám s dětmi v tísni, nezaopatřeným dětem, veteránům a pozůstalým z válečných konfliktů. Podporuje kulturní dědictví.

BRNO: MODRÝ HROCH

Nadační fond Modrý hroch pomáhá již od roku 2005 především dětem po těžkých úrazech a dětem s těžkým fyzickým handicapem. Podporuje chirurgická a traumatická oddělení v nemocnicích a věnuje se prevenci dětských úrazů.

NAPIŠTE NÁM