Máme otevřeno v omezeném režimu. Darujte zodpovědně!

Protože krevní plazma je nenahraditelná a nedá se získat jinak než od dobrovolných dárců, máme naše odběrová centra otevřená v omezeném režimu. Aktuálně jsou otevřená centra v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Jihlavě. Centrum v Ústí nad Labem je dočasně uzavřeno z kapacitních důvodů.

Pro bezpečnost všech vás prosíme, abyste darovali zodpovědně, tedy:
🕑 Choďte na objednaný čas a zamezte tak zbytečnému shlukování a čekání na pobočce.
🚶‍♀️Pokud je to možné, doražte na odběr pěšky či autem, případně v MHD dbejte na zvýšenou opatrnost.
😷 Přijďte v roušce či šátku zakrývajícím ústa a nos.
⚠️ Na naší pobočce se snažte dodržovat odstup 1,5 – 2 metry od ostatních dárců.
👐 Při příchodu na pobočku si pečlivě umyjte ruce, stejně tak učiňte před odchodem.
🤕 Pokud se cítíte slabí nebo nemocní, odběr si zrušte.

Naše pobočky v současné době podléhají zpřísněným bezpečnostním opatřením a jsou pravidelně dezinfikovány. Pod permanentní kontrolou je rovněž zdravotní stav všech našich zaměstnanců, včetně posuzujících lékařů. Zaměstnanci jsou také průběžně školeni a poučováni o aktuálních opatřeních vlády. Náš personál je vybaven ochrannými pomůckami, jak jen je to možné. V současnosti k nám putuje další várka roušek a doufáme, že v pátek bychom je měli mít i pro všechny naše dárce.

Striktnější kontrolou prochází i samotní dárci, jejichž zdravotní stav je před každým odběrem pravidelně kontrolován a pečlivě monitorován. Navíc jsme v této době omezili počet přijímaných prvodárců. Dárcům je v odběrných místech k dispozici veškeré hygienické vybavení včetně dezinfekčních přípravků.

Děkujeme všem, kdo v této době pomáháte, jelikož bez léků z krevní plazmy se nemocní neobejdou.

Také děkujeme našemu skvělému personálu, který v těchto ztížených podmínkách obětavě pracuje.

V případě změny na konkrétních pobočkách vás budeme včas informovat.

Přečtěte si, proč je krevní plazma klíčová pro těžce nemocné i při infekci koronavirem.