Překonali jsme společně rekord. Děkujeme!

Během letošního Týdne krevní plazmy, který probíhal  od 12. do 26. října 2020, jsme odebrali celkem 7120,257 litru krevní plazmy. To je téměř třikrát více než za minulý rok. Společně jsme tedy překonali rekord.

Tradici pořádání Týdne krevní plazmy jsme vytvořili proto, abychom upozornili na důležitost darování krevní plazmy a na nedostatek této životadárné tekutiny. Během něj sdílíme na sociálních sítích příběhy dárců i pacientů, informujeme o dárcovství a především se snažíme motivovat k pomoci co nejvíc lidí. Odměnou dárcům letos byla láhev dobrého vína a certifikát.

Poděkování patří všem z vás, kteří darujete  a pomáháte druhým. Děkujeme také našemu skvělému personálu a celémmu týmu, jak náročné dny zvládnul.

Už teď se těšíme na příště!