PRAHA: 735 208 208
HRADEC KRÁLOVÉ: 601 031 031
CHCI DAROVAT PLAZMU, JSEM:
PRVODÁRCEPRAVIDELNÝ DÁRCE

Spolupracujeme s Nadačním fondem Kapka naděje

Odběrové centrum Plasma place uzavřelo spolupráci s nadačním fondem Kapka naděje. Finanční náhrady za odběr se mohou zájemci vzdát nově také ve prospěch Kapky naděje, která pomáhá nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby, s nádorovým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

Nadační fond Kapka naděje pomáhá nemocným dětem již sedmnáctým rokem. Vznikl na základě životní zkušenosti Venduly Svobodové a zároveň jako reakce na neutěšené poměry v dětské transplantační jednotce dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole. V současnosti pomáhá ve více než 40 nemocnicích po celé České republice.

V Memorandu o spolupráci, které zástupci obou oraganizací podepsali, se dohodli na vzájemné podpoře. Dárci odběrového centra Plasma place Anděl tak mohou nyní věnovat svou finanční náhradu za odběr právě na konto tohoto nadačního fondu. Finanční náhrada za jeden odběr ve výši 600 korun náleží každému dárci a je na jeho svobodném rozhodnutí, zda si peníze ponechá nebo se jich vzdá ve prospěch dobročinného projektu.

V odběrovém centru Plasma place také bude od května 2018 možné registrovat se jako dárce kostní dřeně.  www.darujzivot.cz