Pravidla soutěže

Víno pro všechny dárce – České Budějovice a Jihlava

I. Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat akce provozované Pořadatelem.

II. Pořadatel
2.1 Pořadatelem je společnost PLASMA PLACE s.r.o., se sídlem Kloknerova 1245/1, PRAHA 11, 148 00, IČ 05323673, spisová značka C 261866 vedená u Městského soudu v Praze.

III. Dárce
3.1 Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy a zároveň absolvovala na kterékoliv pobočce společnosti PLASMA PLACE s.r.o. alespoň jeden úspěšný odběr krevní plazmy.

IV. Obecná pravidla
6.1 Akce se mohou účastnit všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
6.2 Akce se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
6.3 Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.plasmaplace.cz
6.4 Účast v akci ani odměnu není možné vymáhat právní cestou.
6.5 Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, tedy Pořadateli a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

V. Pravidla akce
7.1 Akce platí od 15. listopadu 2023 do ukončení akce Pořadatelem.
7.2 Akce platí na pobočkách PLASMA PLACE České Budějovice a PLASMA PLACE Jihlava.
7.3 Dárce PLASMA PLACE, který absolvuje v termínu akce na jedné z uvedených poboček PLASMA PLACE odběr krevní plazmy, má po úspěšném odběru nárok na láhev vína.
7.4 Akce platí každý den během celé otevírací doby daných poboček.
7. 5 Podmínkou k vydání láhve vína je úspěšný odběr krevní plazmy.
7.6 Dárce má po odběru nárok pouze na jednu láhev vína.

VIII. Ochrana osobních údajů
8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. PLASMA PLACE, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá PLASMA PLACE, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
8.2 Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na www.plasmaplace.cz/ochrana-osobnich-udaju

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky

 

 

Šťastné středy s vínem

I. Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat akce provozované Pořadatelem.

II. Pořadatel
2.1 Pořadatelem je společnost PLASMA PLACE s.r.o., se sídlem Kloknerova 1245/1, PRAHA 11, 148 00, IČ 05323673, spisová značka C 261866 vedená u Městského soudu v Praze.

III. Dárce
3.1 Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy a zároveň absolvovala na kterékoliv pobočce společnosti PLASMA PLACE s.r.o. alespoň jeden úspěšný odběr krevní plazmy.

IV. Obecná pravidla
6.1 Akce se mohou účastnit všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
6.2 Akce se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
6.3 Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.plasmaplace.cz
6.4 Účast v akci ani odměnu není možné vymáhat právní cestou.
6.5 Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, tedy Pořadateli a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

V. Pravidla akce
7.1 Akce platí od 4. října 2023 do 31. prosince 2023.
7.2 Dárce PLASMA PLACE, který absolvuje v termínu akce na kterékoliv pobočce PLASMA PLACE odběr krevní plazmy ve středu, má po úspěšném odběru nárok na láhev vína.
7.3 Podmínkou k vydání láhve vína je úspěšný odběr krevní plazmy.
7.4 Dárce má po odběru nárok pouze na jednu láhev vína.
7.5 Akce platí každou středu v daném termínu.
7. 6. Od 15. listopadu 2023 akce neplatí na pobočkách PLASMA PLACE České Budějovice a PLASMA PLACE Jihlava. Na těchto pobočkách se od 15. listopadu 2023 rozdává víno každý den a dárci ve středu nemají nárok na dvě láhve.

VIII. Ochrana osobních údajů
8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. PLASMA PLACE, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá PLASMA PLACE, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
8.2 Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na www.plasmaplace.cz/ochrana-osobnich-udaju

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky

 

 

Notebook, nebo telka? Daruj 4x, vyhraj a vyber si

 

I. Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované Pořadatelem.

II. Pořadatel
2.1 Pořadatelem je společnost PLASMA PLACE s.r.o., se sídlem Kloknerova 1245/1, PRAHA 11, 148 00, IČ 05323673, spisová značka C 261866 vedená u Městského soudu v Praze.

III. Soutěžící
3.1 Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována u Pořadatele v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.

IV. Dárce
4.1 Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy.

V. Výherce
5.1 Výhercem Soutěže je dárce, který splnil podmínky dané soutěže a byl vylosován Pořadatelem.

VI. Obecná pravidla
6.1 Soutěže se mohou účastnit všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
6.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
6.3 Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.plasmaplace.cz
6.4 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
6.5 Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, tedy Pořadateli a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

VII. Pravidla soutěže
7.1 Soutěž probíhá v období 1. srpna 2023 – 31. října 2023.
7.2 Finanční náhrada 800 Kč za každý odběr je stanovena dle §32 odstavce 2 zákona 373/2011 Sb.
7.3 Každý dárce, který v období soutěže absolvuje v kterékoliv pobočce společnosti PLASMA PLACE alespoň tři úspěšné odběry krevní plazmy, má nárok na láhev vína, které je na dané pobočce skladem. O dárek požádá na recepci.
7.4 Každý dárce, který v období soutěže absolvuje v kterékoliv pobočce společnosti PLASMA PLACE alespoň čtyři úspěšné odběry krevní plazmy, bude automaticky zařazen do slosování o výhru.
7.5 Po ukončení soutěže pořadatel vylosuje na každé pobočce jednoho Výherce, celkem tedy deset Výherců.
7.6 Každý výherce získá voucher na nákup elektroniky v hodnotě 10 000 Kč. Za voucher si může koupit notebook nebo televizor v dané hodnotě.
7.7 Vyhlášení výherce proběhne do 30ti dnů od ukončení soutěže na Facebookových stránkách Pořadatele.
7.8 Výherci budou kontaktování telefonicky nebo emailem, případně označeni na Facebooku.
7.9 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
7.10 Výhru si výherce může vyzvednout do 10ti pracovních dnů na pobočce PLASMA PLACE, pokud tak neučiní, nárok na výhru zaniká.
7.11 Podmínkou převzetí výhry je svolení k fotografování či natáčení a svolení k umístění takových fotografií a videí na sociální sítě a webové stránky Pořadatele.

VIII. Ochrana osobních údajů
8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. PLASMA PLACE, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá PLASMA PLACE, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
8.2 Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na www.plasmaplace.cz/ochrana-osobnich-udaju

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky

 

Odvez si nový elektromobil

 

I. Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované Pořadatelem.

II. Pořadatel
2.1 Pořadatelem je společnost PLASMA PLACE s.r.o., se sídlem Kloknerova 1245/1, PRAHA 11, 148 00, IČ 05323673, spisová značka C 261866 vedená u Městského soudu v Praze.

III. Soutěžící
3.1 Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována u Pořadatele v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.

IV. Dárce
4.1 Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy.

V. Výherce
5.1 Výhercem Soutěže je dárce, který splnil podmínky dané soutěže a byl vylosován Pořadatelem.

VI. Obecná pravidla
6.1 Soutěže se mohou účastnit všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
6.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
6.3 Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.plasmaplace.cz
6.4 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
6.5 Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, tedy Pořadateli a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

VII. Pravidla soutěže
7.1 První kolo soutěže probíhá v období od 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022. Druhé kolo soutěže probíhá v období od 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023.
7.2 Finanční náhrada 800 Kč za každý odběr je stanovena dle §32 odstavce 2 zákona 373/2011 Sb.
7.3 Po každém úspěšném odběru krevní plazmy v termínu soutěže dostane dárce na recepci kterékoliv pobočky PLASMA PLACE soutěžní kartičku, kterou vyplní a vhodí do kasičky umístěné na recepci.
7.4 Po ukončení každého kola soutěže pořadatel vylosuje z vyplněných soutěžních kartiček jednu kartičku, jejíž majitel se stane Výhercem.
7.5 Před vylosováním finální výherní kartičky může Pořadatel vylosovat několik finalistů z každé pobočky a celkového Výherce vylosovat z těchto finalistů.
7.6 Výherce získá pronájem elektromobilu Kia e-Niro 2023 (tj. Kia Niro EV 2023) od partnera soutěže Mototechna na 6 měsíců.
7.7 Vyhlášení výherce proběhne do 30ti dnů od ukončení soutěže na Facebookových stránkách Pořadatele.
7.8 Výherci budou kontaktováni telefonicky nebo emailem, případně označeni na Facebooku.
7.9 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
7.10 Výhru si výherce může vyzvednout do 10ti pracovních dnů na pobočce PLASMA PLACE, pokud tak neučiní, nárok na výhru zaniká.
7.11 Podmínkou převzetí výhry je svolení k fotografování a natáčení a svolení k umístění takových fotografií a videí na sociální sítě a webové stránky Pořadatele.

VIII. Ochrana osobních údajů
8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. PLASMA PLACE, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá PLASMA PLACE, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
8.2 Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na www.plasmaplace.cz/ochrana-osobnich-udaju

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky

 

 

Pětikilo za kámoše

 

I. Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat akce provozované Pořadatelem.

II. Pořadatel
2.1 Pořadatelem je společnost PLASMA PLACE s.r.o., se sídlem Kloknerova 1245/1, PRAHA 11, 148 00, IČ 05323673, spisová značka C 261866 vedená u Městského soudu v Praze.

III. Dárce
3.1 Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy a zároveň absolvovala na kterékoliv pobočce společnosti PLASMA PLACE s.r.o. alespoň dva úspěšné odběry krevní plazmy.

IV. Doporučený dárce
4.1 Osoba, která se zná osobně s Dárcem, případně je s ním v příbuzenském vztahu, a je si vědoma toho, že ji Dárce doporučuje k darování.

V. Doporučení dárce
5.1 Doporučení dárce znamená poskytnutí základních osobních údajů Pořadateli.

VI. Obecná pravidla
6.1 Akce se mohou účastnit všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
6.2 Akce se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
6.3 Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na webových stránkách www.plasmaplace.cz
6.4 Účast v akci ani odměnu není možné vymáhat právní cestou.
6.5 Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, tedy Pořadateli a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

VII. Pravidla akce
7.1 Akce platí od 1. února 2022 a vztahuje se na pozvánky odeslané až od tohoto data.
7.2 Dárce PLASMA PLACE má nárok na finanční odměnu 500 Kč za každého dárce, kterého doporučí a který absolvuje na kterékoliv pobočce (nebo na více z nich) PLASMA PLACE minimálně 3 úspěšné odběry krevní plazmy.
7.3 Doporučit dárce je možné v mobilní aplikaci PLASMA PLACE, na recepci kterékoliv pobočky PLASMA PLACE nebo na telefonním kontaktu 226 289 070.
7.4 Doporučením se myslí uvedení osobních údajů doporučeného dárce. Jedná se o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresu. K doporučení stačí uvést jméno, příjmení a jeden z kontaktních údajů.
7.5 Odměna bude Dárci vyplacená až poté, když doporučený dárce absolvuje úspěšně 3 odběry.
7.6 Doporučený dárce se musí s doporučujícím Dárcem osobně znát, případně být příbuzný.
7.7 Doporučený dárce si musí být vědom toho, že jej Dárce doporučil k darování krevní plazmy v PLASMA PLACE, a musí s tímto jednáním souhlasit.
7.8 Vytvářet obchodní činnost vlastním jménem nebo jménem PLASMA PLACE není povoleno a takové chování by vykazovalo porušení podmínek pro výplatu finanční odměny. (Naopak takové chování, tzn. vytváření obchodních aktivit za účelem získání finanční odměny, by bylo považováno za úmyslné podvodné jednání.) Jedná se především o doporučování cizích lidí a předstírání osobních vazeb, o tvorbu vlastních reklamních materiálů či využívání reklamních materiálů PLASMA PLACE.
7.9 Podmínkou převzetí finanční odměny je svolení k fotografování a svolení k umístění takových fotografií na sociální sítě a webové stránky Pořadatele.

VIII. Ochrana osobních údajů
8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. PLASMA PLACE, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá PLASMA PLACE, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
8.2 Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na www.plasmaplace.cz/ochrana-osobnich-udaju

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH: PLASMA PLACE, PLASMA PLACE PRAHA, PLASMA PLACE HRADEC KRÁLOVÉ, PLASMA PLACE ÚSTÍ NAD LABEM, PLASMA PLACE ČESKÉ BUDĚJOVICE, PLASMA PLACE JIHLAVA, PLASMA PLACE OLOMOUC, PLASMA PLACE LIBEREC, PLASMA PLACE BRNO, PLASMA PLACE PLZEŇ, PLASMA PLACE PARDUBICE

 

1. Pořadatelem soutěže na webovém portálu Facebook je společnost PLASMA PLACE s.r.o. se sídlem Chodov, Kloknerova 1245/1, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 05323673, DIČ: CZ05323673, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 261866 (dále jen “pořadatel“).

2. Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo obdobně realizována ze strany společnosti Facebook Inc. (ani jí ovládané či ovládající osoby) a tato společnost tak za ni nenese žádnou odpovědnost. Informace poskytnuté účastníkem soutěže (tj. jakoukoliv třetí osobou, která se zapojí do soutěže pořádané pořadatelem; dále jen „účastník“) v rámci soutěže účastník poskytuje výhradně pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být účastníkem směřovány výhradně pořadateli soutěže.

3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba žijící na území České republiky s tím, že zapojením (ve smyslu odst. 4 těchto pravidel) se do soutěže účastník souhlasí (akceptuje) s pravidly soutěže obsaženými v tomto dokumentu a zavazuje se je dodržovat. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (včetně příkazní smlouvy) k pořadateli, osobám jím ovládaným nebo jím ovládajícím, anebo společnostem, které se jakkoliv podílejí na přípravě anebo organizaci soutěže; tyto osoby jsou ze soutěže vyloučeny, tudíž se nestávají účastníkem.

4. Soutěž probíhá výhradně v období specifikovaném v soutěžním příspěvku na dané stránce na webovém portále Facebook, jehož zveřejněním na webovém portálu Facebook ze strany pořadatele se soutěž zahajuje (dále jen „soutěžní příspěvek“). Účastník se do soutěže zapojí reakcí specifikovanou (vyžadovanou k zapojení se do soutěže) v soutěžním příspěvku, zpravidla reakcí na samotný soutěžní příspěvek.

5. Výhercem soutěže se stane účastník, který řádně a včas splní podmínky soutěže specifikované v soutěžním příspěvku (dále jen „výherce“) s tím, že pořadatel může předat výhru (ve smyslu odst. 7 těchto pravidel) výherci nejdříve až v okamžiku, kdy výherce osobně podstoupí úspěšný odběr jeho krevní plazmy na pořadatelem určené pobočce pořadatele, není-li v těchto pravidlech uvedeno jinak.

6. Výherce bude o skutečnosti, že se stal výhercem, informován pořadatelem do 7 dní ode dne ukončení soutěže, a to zasláním soukromé zprávy prostřednictvím webového portálu Facebook, resp. Messengeru, anebo prostřednictvím vložení komentáře ze strany pořadatele k soutěžnímu příspěvku.

7. Na výherce soutěže, po splnění podmínek specifikovaných v odstavci 5 těchto pravidel, může být pořadatelem převedeno vlastnické právo k předmětu soutěže specifikovanému v soutěžním příspěvku (dále jen „výhra“), není-li v těchto pravidlech uvedeno jinak. Pořadatel je oprávněn opatřit si fotografie zachycující předání výhry výherci pořadatelem, s čímž výherce výslovně souhlasí, a zároveň je výherce povinen do deseti dnů ode dne předání výhry výherci opatřit si fotografii výhry společně s výhercem a tuto fotografii pořadateli zaslat na jeho e-mail: info@plasmaplace.cz .  Pořadatel je oprávněn fotografie specifikované v předchozí větě zveřejnit na profilu pořadatele na webovém portále Facebook anebo na jakékoliv stránce spravované pořadatelem na webovém portále Facebook.

8. Na předání výhry nevzniká výherci právní nárok, předání výhry i určení výherce záleží zcela na uvážení pořadatele. Pořadateli nevznikají vůči výherci žádné povinnosti v souvislosti se soutěží, není-li v těchto pravidlech výslovně uvedeno jinak.

9. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže uděluje vstupem (zapojením se) do soutěže (ve smyslu odst. 4 těchto pravidel) pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, adresa (pouze výherce), fotografie specifikované v odst. 7 těchto pravidel (dále jen tyto osobní údaje jako „osobní údaje“) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), ze strany pořadatele, jakožto správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů účastníkem je dobrovolné, přičemž svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, v návaznosti na což tyto údaje pořadatel z databáze odstraní. Pořadatel je přitom oprávněn za podmínek dle ZOOÚ zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje jsou poskytnuty pro účely dále popsané v těchto pravidlech (zejména zveřejnění osob výherců, kontaktování výherců, evidence pořadatele).

10. Osobní údaje účastníků budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Osobní údaje mohou být pořadatelem využity pro účely předání výhry výherci dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů. Osobní údaje jsou účastníkem poskytnuty pořadateli po dobu dvou let ode dne poskytnutí osobních údajů pořadateli nebo do odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů ze strany účastníka, nastane-li dříve.

11. Účastník má právo kdykoliv požádat pořadatele o sdělení, jaké osobní údaje pořadatel o účastníkovi zpracovává a další informace o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu dle § 12 odst. 2 ZOOÚ, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

12. Účastník má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti účastníka podle předchozí věty, má účastník právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva účastníka upravuje ustanovení § 12 a § 21 ZOOÚ. Účastník výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. bezplatně jméno, příjmení a místo bydliště účastníka v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem zveřejnění výherců.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty účastníky, kteří porušují tyto pravidla, a to i při pouhém podezření na takovéto porušení. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení závisí zcela na uvážení pořadatele a je konečné.

14. Tato pravidla soutěže budou dostupná online během celé doby trvání soutěže a dále po dobu 30 dní ode dne skončení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato pravidla soutěže, případně soutěž bez uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění takovéhoto rozhodnutí ve formě příspěvku na webovém portále Facebook (na profilu pořadatele nebo na jakékoliv jím spravované stránce).

Máte dotaz? Kontaktujte nás

  Odesláním vaší zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů

  Soubory cookie zajistí lepší služby

  Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s tím, že naše webové stránky budou používat soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější zkušenost tím, že si zapamatujeme vaše preference a opakované návštěvy. Svůj souhlas můžete ovládat v části „Nastavení souborů cookie“. Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

  Nastavení Cookies

  Služba Zpracovatel Označení Cookies Status
  Google Analytics Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
  USA
  Google Ads Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
  USA
  Google Tag Manager Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
  USA
  Facebook Pixel Meta Platforms, Inc.
  1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025
  USA